Softwaretool effecten jongerenwerk

Effectmeting Jongerenwerk is een nieuwe softwaretool die de effecten van jongerenwerk op jongeren en buurt meetbaar maakt.  Dit nieuwe product is ontwikkeld in co-creatie tussen onderzoeksbureau Noorda en Co en softwareontwikkelaar DA Systems.

 

Veel organisaties in het sociaal domein werken intussen met diverse registratiesoftware. In de praktijk blijkt dat niet alle programma’s inzichtelijk kunnen maken welk resultaat het werk heeft opgeleverd. Probleem is ook dat de software niet kan worden aangepast aan de wensen van de afnemer en juist de afnemer zich moet aanpassen aan de software.

Met de softwaretool Effectmeting Jongerenwerk is dit nu wel mogelijk. Door de kruisbestuiving tussen theorie, praktijk en technologie is een product ontwikkeld dat in staat is om de resultaten van het jongerenwerk in kaart te brengen met ruimte voor maatwerk voor een betaalbare prijs.

 

Noorda en Co onderzoekt jeugdvraagstukken op lokaal en landelijk niveau. Innovatie, kwaliteit en  toepasbaarheid in de praktijk zijn belangrijke kenmerken. Specialiteit is het zichtbaar maken en publiek verantwoorden van concrete resultaten van jongerenwerk en andere jeugdvoorzieningen.

DA Systems is de ontwikkelaar van het DoelgroepAnalyseSysteem. Dit softwarepakket stelt de gebruiker in staat om het dagelijkse werk eenvoudig te registreren, vooruitgang van cliënten te monitoren en te delen met collega’s, alsook aan de opdrachtgever onderbouwd te verantwoorden. Zo kan de gebruiker eenvoudig en volledig automatisch periodieke rapporten uitdraaien in elke gewenste opmaak, en voorzien van aanvullend commentaar.

 

Inmiddels werken verschillende organisaties voor jongerenwerk al met Effectmeting Jongerenwerk, waaronder in Uitgeest en Waalwijk.

Nadere informatie en demonstratie van de softwaretool is aan te vragen via info@noordaenco.nl.