Bijzondere stimulans voor aanpak jeugdwerkloosheid

Noorda en Co ontdekt nieuwe, concrete openingen voor lokaal jeugdbeleid. Zij combineren dat met onderzoekstechnische kwaliteiten: Hun leesbare, beleidsrelevante rapportages zijn altijd systematisch van opzet en stevig onderbouwd met feiten en actuele inzichten in een bepaalde doelgroep of thematiek. Hun inzet levert waardevolle input voor onze aanpak van jeugdwerkloosheid. De werkgelegenheid voor jongeren krijgt een bijzondere stimulans in het stadsdeel door het project Jongeren aan het werk. Het onderzoek van Noorda en Co heeft daar een goede basis voor gecreëerd.
 
Achmed Baâdoud, voorzitter stadsdeel Nieuw-West
 

Scherpe visie op jeugdbeleid

Noorda en Co heeft ons niet alleen geholpen door het doen van gedegen onderzoek. Ze hebben ook bijgedragen aan een verhoging van de kwaliteit van het werk in de praktijk. Dit komt omdat ze niet bang waren om hun bevindingen te koppelen aan scherpe en vernieuwende adviezen over beleid en inhoud van het werk.
 
Robbert Moorman, beleidsmedewerker jeugdbeleid Gemeente Zeist
 

Zicht op rol van jongerenwerk in toekomstig jeugdbeleid

Noorda en Co is van onschatbare waarde bij de ontwikkeling van het nieuwe jongerenwerk dat aansluit op de transities. Zij hebben grote kennis en inzicht in de staat van het huidige jongerenwerk en weten de rol die het jongerenwerk kan innemen in toekomstige ontwikkelingen van jeugdbeleid op een effectieve, creatieve en praktische manier aan te geven.
 
Sibbele Wignand, directie Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Holland Rijnland
 

Politie en jongerenwerk dichter bij elkaar

In ons geval heeft Noorda en Co als ter zake kundige én onafhankelijke partij de werelden van jongerenwerk en politie inzichtelijk gemaakt en dichter bij elkaar gebracht. Het maken van heldere werkafspraken, is erg helpend gebleken voor de collega's op straat.
 
Ruud van Es, teamchef politie Den Haag/Leiden-Noord
 

Compleet beeld door effectrapportage van mentorproject School's cool Utrecht

Noorda en Co heeft voor 'Taal doet meer', een organisatie voor begeleid vrijwilligerswerk in Utrecht, de afgelopen jaren een effectmeting uitgevoerd van het project School's cool Utrecht. Dit is een mentorproject voor jongeren die risico lopen om uit te vallen in de brugklas. Het onderzoek is door Noorda en Co uitgevoerd met grote inzet en in goede afstemming met ons als opdrachtgever.
We hebben vooral veel waardering voor de wijze waarop respondenten (ouders, leerlingen, vrijwilligers, docenten) zijn benaderd. Als het moeilijk was mensen te spreken te krijgen, werd niet opgegeven, maar doorgezet. Hierdoor hebben we een erg compleet beeld gekregen en een onderzoeksrapport waarmee we voor de dag kunnen komen.
 
Lineke Maat, directeur Taal doet meer
 

 

Praktische verbeteringen voor jongerenwerk

Met vrienden was ik als vrijwilliger actief voor jongeren in onze buurt in Slotervaart.
Jaap Noorda heeft ons enorm gesteund om dat uit te bouwen tot professioneel jongerenwerk. Hij bedenkt steeds weer opnieuw praktische verbeteringen voor onze doelgroep.
 
Youssef Chraqi, jongerenwerker Amsterdam Nieuw-West
 

Jong leiderschap onder buurtjeugd is een geweldige training

Noorda en Co heeft onze ogen geopend voor de leiderschapskwaliteiten onder onze jongeren. Door hun brede netwerk hebben we kosteloos mooie trainingen kunnen aanbieden aan jongeren die dat nodig hebben. Hun talenten zijn volgroeid tot sterke kwaliteiten waardoor zij in staat zijn voor publiek te presenteren en allerlei activiteiten te organiseren. Zo kijk ik met plezier terug op een fantastische interculturele kookactiviteit georganiseerd door onze eigen jongeren en hopen we straks een voetbalcourt te openen in een jeugdrijke wijk in onze gemeente.
 
Jonathan van Hout, jongerenwerker Geldrop Mierlo
 
 

 

Voeten in de klei

Noorda en Co is specialist op het gebied van vernieuwend jeugdbeleid, doet gedegen en zorgvuldig onderzoek met de voeten in de klei, weet hierdoor feilloos theorie aan de praktijk te koppelen en is een prettige en oprechte gesprek- en samenwerkingspartner.
 
Scarlett Braat, programmamanager NJR
 

Aantoonbare resultaten voor jongeren

Noorda en Co is al lange tijd nauw betrokken bij ontwikkelingen voor jongeren en jongerenwerk in Amsterdam Nieuw-West. Zij hebben meerdere vernieuwende projecten samen met het jongerenwerk in gang gezet:
  • Sportscouts, waarbij voortijdig schoolverlater uit de buurt via een sportstage aan een echte baan en een diploma zijn geholpen en overlast en criminaliteit zijn gedaald.
  • Young leaderz, gericht op trainen van de potentie van jongeren om een actieve leidersrol in de eigen buurt te vervullen
  • Arbeidsmarktvoorlichting
  • Financiële voorlichting
Hun kennis van de praktijk en theorie leidt tot werkbare methoden met aantoonbare resultaten voor jongeren.
 
Cisca Koldewijn, coördinator jongerenwerk Combiwel