Een Breekjaar van Betekenis

Breekjaar is een particulier programma voor jongeren van 16 tot en met 24 jaar die na de middelbare schooltijd sterke twijfels hebben over vervolgstappen in hun leven en daarom een 'tussenjaar' nemen om zich op de toekomst te bezinnen. Onder begeleiding van coaches gaan zij op verkenningstocht naar wie ze zijn, waar hun kwaliteiten liggen en wat zij belangrijk vinden. Doel is richting te vinden voor eigen toekomstplannen met keuzes voor studie en beroep.
 
Dit boek beschrijft de uitkomsten van evaluatieonderzoek waarin deelnemende jongeren gedurende anderhalf jaar zijn gevolgd in hun ontwikkeling. Daarbij is bijzondere aandacht voor deelnemers uit sociaaleconomisch kwetsbare milieus. Voor hen zijn plaatsen beschikbaar gesteld om Breekjaar toegankelijk te maken voor alle jongeren, ongeacht inkomensniveau. Het onderzoek laat zien hoe Breekjaar van betekenis is voor jongeren die niet weten hoe zij hun toekomst moeten invullen, en welke resultaten dat oplevert voor hen en voor de maatschappij.
 
Door aandacht voor zowel theorie als praktijk biedt deze publicatie interessante stof tot nadenken voor een brede doelgroep van professionals die zich bezighouden met het voorbereiden van jeugd op een volwassen bestaan: docenten, jeugdhulp­verleners, jongerenwerkers, beleidsmakers jeugdbeleid en jeugdonderzoekers.
 
Annelieke van Dijk, Jaap Noorda en Hasse van der Veen zijn als onderzoekers verbonden aan Noorda en Co, een bureau voor analyse en innovatieve aanpak van maatschappelijke jeugdvraagstukken. De focus ligt op praktijkexperimenten waarin nieuwe, veelbelovende sociaalpedagogische programma's gericht op maatschappelijke integratie van vooral buurtjeugd op methodiek en effect worden onderzocht: www.noordaenco.nl

Interesse in dit onderzoek? Deze publicatie is te verkrijgen voor maar €15 (inclusief verzendkosten)!
Voor een bestelling graag mailen naar info@noordaenco.nl met uw naam en postadres.