Financiële educatie in het jongerenwerk

 

Onder de titel ‘Je geld en je toekomst’ is een handleiding uitgebracht  over financiële educatie in het jongerenwerk.

Jongeren hebben vandaag de dag veel moeite om verantwoord met geld om te gaan. Dat blijkt ook uit signalen over toenemende schuldenproblematiek onder jongeren. Vooral voor laaggeschoolde kwetsbare jongeren kunnen schulden verstrekkende gevolgen met zich meebrengen. Aangezien deze risicojongeren nogal oververtegenwoordigd zijn in de doelgroep van het jongerenwerk, is deze voorziening bij uitstek een goede plek om voorlichting te geven over geldzaken.

‘Je geld en je toekomst’ biedt behalve inzicht in de achtergronden en gevolgen van geldproblemen van risicojongeren, ook duidelijke aanwijzingen hoe financiële voorlichting in het jongerenwerk kan plaatsvinden. Deze methodische tips zijn gebaseerd op de uitkomsten van onderzoek naar een praktijkexperiment in meerdere jongerenwerklocaties.

Een digitale versie van deze publicatie is gratis te verkrijgen na aanmelding voor onze nieuwsbrief. Klik hier.