Scholing in pedagogisch jongerenwerk

Jongerenwerk doe je niet alleen. Samen met de doelgroep zelf, hun thuismilieu, buurtvrijwilligers en andere professionele partners schept het jongerenwerk een stimulerende pedagogische omgeving, waarin jongeren die dat nodig hebben goed kunnen gedijen en zich voorbereiden op hun maatschappelijke toekomst.

Noorda en Co verzorgt de ‘Basisscholing pedagogisch jongerenwerk’ met veel aandacht voor visie, samenwerking en de nieuwste activerende programma’s. Een praktische verdieping die aansluit op lokale thema’s en passies van werkers komt volop aan bod in de vervolgscholing ‘Projectinitiatieven pedagogisch jongerenwerk’.

Beide interactieve scholingstrajecten zijn uitermate geschikt voor een reset van het professioneel jongerenwerk in een gemeente of welzijnsorganisatie. Meer informatie vindt u hier.