Boeken en artikelen

 • Een breekjaar van betekenis, Uitgeverij Jeugdzaken, 2015.
 • Young Leaders. Positieve rolmodellen in kwetsbare wijken, VU University Press, Amsterdam, 2015.
 • Politie en professioneel jongerenwerk als partners, Themanummer Jongeren en politie Cahiers Politiestudies, 2015/1.
 • Politie en jongerenwerk: complementaire informatiebronnen voor lokaal jeugdbeleid, Cahiers Politiestudies, 2014/1.
 • Dilemma's en uitdagingen van modern jongerenwerk in Nederland. In: Kwetsbare vrije tijd? Uitdagingen voor emanciperend jeugdbeleid, Acco, Leuven/Den Haag, 2014.
 • Mentoraat werkt bij risicoleerling in voortgezet onderwijs, Jeugdkennis, 2013/12.
 • Vrijwillige mentor helpt bij overstap naar voortgezet onderwijs, Van twaalf tot achttien, 2013/8.
 • Jongerenwerk in Nederland. Op zoek naar nieuwe identiteit, Alert, 2013/2.
 • Vrijwillig mentoraat voorkomt schooluitval, Jeugdbeleid, 2013/3.
 • Politie en jongerenwerk. Waardevolle informatiebronnen voor lokaal jeugdbeleid?, Movisie, 2012.
 • Maatschappelijke stage, startschot voor lokaal jeugdbeleid, Jeugdbeleid, 7/2012.
 • Modern jongerenwerk en lokaal jeugdbeleid, Themanummer Jeugdbeleid, najaar 2011.
 • Buurtsport voor jeugd. Goed voor sociale cohesie, school en werk, Uitgeverij Jeugdzaken, 2011.
 • Handboek modern jongerenwerk, VU Uitgeverij, Amsterdam, 2011.
 • Kredietcrisis onder risicojongeren, SDU, 2009.
 • Jongerenwerk. Stand van zaken en perspectief, SWP, 2006.
 • Der Jugendarbeit in den Niederlanden. In: Handbuch Offene Jugendarbeit, 2005.
 • Jongerenwerk voor MBO-opleidingen (2 delen), Eigen-Wijs, Bussum, 2005.
 • Voortijdig schoolverlaten. Wat doe je er aan, VNG, Den Haag, 2002.
 • Oases in het beton. Jeugdvriendelijke openbare ruimte, Van Gorcum, 2002.
 • Hangplekken, een nieuwe rage? Handleiding, VU Uitgeverij, Amsterdam, 2000.
 • Jongerenwerk op het platteland, Van Gorcum, Assen, 1990.
 • Jongeren op straat. Jongerenwerk in de jaren tachtig, VUGA, 1985.