Primaat van lokaal jeugdbeleid

geplaatst op: 22-02-2013

 
Maatschappelijke dynamiek raakt meestal als eerste jongeren. Dat zie je goed bij de introductie van mobieltjes. Jongeren schaffen deze en andere digitale snufjes als eerste aan. Ook bij mode, muziek, sport, cultuur en consumentengedrag in het algemeen is dit zichtbaar. Reclame speelt daar op in door de kooplust van jeugd op slinkse wijze aan te wakkeren.
 

Kinderen van de rekening

De regel dat jongeren het eerste worden geraakt geldt ook in tijden van crisis. Voltreffers zijn het. De jeugdwerkloosheid schiet al omhoog voordat er een recessie is. Volgens het principe van ‘first in, last out’ worden vooral jonge werknemers ontslagen. Inkomensvoorzieningen voor jongeren, die toch al behoorlijk zijn afgeknepen, worden verder beperkt. Ook op voorzieningen als passend onderwijs, Wajong en jeugdzorg wordt bezuinigd. De rekening komt in de meeste gevallen terecht bij laaggeschoolde jongeren. Zij kunnen zich moeilijk verweren tegen het verdringingseffect van hun beter geschoolde en meer gehaaide leeftijdsgenoten.
 

Focus op maatschappelijke integratie

Door de decentralisatie van steeds meer jeugdvoorzieningen naar gemeenten, wacht gemeenten in dit opzicht een zware taak. Zij zullen de komende jaren een gezicht moeten geven aan lokaal jeugdbeleid dat inspeelt op deze ontwikkelingen. Het is wijs daar nu al rekening mee te houden. Met name bij het ontwikkelen van lokaal beleid voor jeugdige medeburgers die maatschappelijk nog niet zijn geďntegreerd, is het zaak de beschikbare middelen in te zetten voor het regelen van een productieve plek, bij voorkeur in de eigen regio. Behalve welzijnsmiddelen, gaat het ook om bijstandsfondsen, transitiegelden jeugdzorg, onderwijsbudgetten en werkgelegenheidsubsidies. Meer dan vroeger is het zaak elk dubbeltje voor jeugdbeleid om te draaien vanuit de vraag of het bijdraagt aan de maatschappelijke inburgering van jongeren die dat nodig hebben.
 
Een gemeente die zich inspant voor jeugd waar zorgen over zijn, samenwerkt over scheidslijnen heen, nieuwe wegen inslaat en effectief aanpakt, bouwt zo aan zijn toekomst.