Jeugdwerkloosheid, een sluipend pedagogisch gevaar

geplaatst op: 05-07-2013

De jeugdwerkloosheid stijgt explosief. Instanties berichten over een alarmerende toename. Officieel gaat het in april 2013 om meer dan 160.000 jongeren van 15-24 jaar. Dat is 16% van alle jeugd, ongeveer twee keer hoger dan bij volwassenen. Elke dag worden het er meer. Het kabinet heeft eerder dit jaar 50 miljoen euro vrijgemaakt voor extra inzet van het MBO en gemeenten. Ook is een speciale ambassadeur aangesteld die sociale partners gaat stimuleren samen meer hun best te doen.
Wat is wijsheid in deze situatie?
 

Probleemschets

Om te beginnen is een scherpere diagnose van het probleem vereist. Het huidige beleid is gebaseerd op officiŽle jeugdwerkloosheidcijfers, maar in werkelijkheid is het aantal jongeren zonder werk veel groter. Deze jongeren schrijven zich niet in als werkzoekende. Tien jaar geleden waren dat vooral jonge vrouwen wachtend op het huwelijksbootje, gemakzuchtige jongeren die door thuis worden onderhouden, criminele jongeren en jongeren die geen hoop meer hebben. Hoe zou dat nu zijn?
Statistieken suggereren dat jeugdwerkloosheid evenwichtig gespreid is over het land, maar feitelijk zijn er gebieden waar het jongeren redelijk goed gaat en sociaaleconomisch kwetsbare stukjes Nederland zoals stedelijke achterstandswijken waar de jeugdwerkloosheid piekt. In sommige buurten zit soms wel 80% van de vitale jeugd zonder werk. Nog voordat de huidige economische crisis zich aftekende liep de jeugdwerkloosheid daar al op om daarna te accelereren tot het absurde niveau van nu. In de tachtiger jaren gebeurde dat ook, met als gevolg langdurige maatschappelijke ontwrichting met hoge scores op voortijdig schoolverlaten, jeugdcriminaliteit en onleefbaarheid. Met stedelijk vernieuwingsbeleid is geprobeerd de cultuur van kansarmoede in deze wijken nieuw elan te geven.
 

Effectieve oplossingen

Is de jeugd die hier woont nu weer het kind van de rekening? Opgroeien in zo'n 'krachtwijk' met een weinig rooskleurig verleden is een sluipend pedagogisch gevaar die ambities van jonge mensen ondermijnt en maatschappelijk onacceptabel gedrag katalyseert. Dan breekt er ook iets bij ouders en buurtbewoners. Als jongeren in de buurt niet meer de toekomst zijn, ontstaat maatschappelijk onbehagen.
Er is maar één pedagogisch verantwoorde politiek denkbaar: landelijk en lokaal jeugdbeleid gericht op werken, scholing en stimulerend pedagogisch toezicht dat geen enkele jongere ongemoeid laat. De beloning voor dit moedige, vooruitziende beleid van overheid en sociale partners is een productieve, leefbare samenleving waaraan iedereen actief bijdraagt zodat de gigantische kosten van sociale reparaties ons bespaard blijven.

Noorda en Co heeft in diverse projecten bijgedragen aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid: inventariseren van banen en stages bij regionale werkgevers, ontwikkelen van effectieve arbeidstoeleiding en voorlichting over beroepskeuze. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op via info@noordaenco.nl.