Politie en jongerenwerk

geplaatst op: 03-07-2013


 

Politie en jongerenwerk

In veel wijken en buurten, zeker waar sprake is van sociaaleconomische achterstand, bestaat een gespannen verhouding tussen politie en een deel van de jeugd. Jongerengroepen worden tot hun irritatie nauwlettend gevolgd door politieagenten en andersom vertonen jongeren niet zelden provocerend gedrag in de vorm van schelden of uitfluiten. Deze negatieve omgang tussen jongeren en politie zet op veel plaatsen in Nederland de verhouding tussen jongerenwerk en politie onder druk. Incidenten die zich hebben voorgedaan wekken wantrouwen en irritatie en er bestaat weinig begrip voor elkaars professionele functioneren naar jongeren uit de doelgroep.
Deze obstakels staan een effectieve samenwerking in de weg, terwijl de werkzaamheden van jongerenwerk en de politie in feite twee zijden van dezelfde medaille zijn: samenwerken aan opvoeden van jeugd via een combinatie van preventie en repressie. Beide beroepen zijn van wezenlijk belang voor het maatschappelijk opgroeien van met name risicojeugd.
 
In de recente publicatie ‘Politie en jongerenwerk. Waardevolle informatiebronnen voor lokaal jeugdbeleid’ (gepubliceerd door MOVISIE) gaan we nader in op de verhouding tussen de werksoorten en hun relatie met jeugd.