Brief aan het nieuwe kabinet

geplaatst op: 05-05-2017

Het zal u niet zijn ontgaan dat een deel van de jeugdpopulatie in Nederland al jarenlang grote moeite heeft om een volwaardige plek in de maatschappij te vinden. Afhaken in het onderwijs, contacten met politie en justitie, een disproportioneel groot beroep op jeugdzorg en als gevolg daarvan veel jeugdwerkeloosheid zijn aanhoudende problemen bij met name laaggeschoolde jongeren uit kwetsbare wijken. Van deze buurtjongeren met bovengemiddelde risico’s op maatschappelijke problemen zijn er in ons land 155.000. Wat nodig is om hen goed te integreren in de samenleving is stimulerende persoonlijke begeleiding vanuit de buurten waar zij wonen. Wij bedoelen dan betrokken, betrouwbare en duurzame pedagogische begeleiding die hen in de roerige jaren van pubertijd en adolescentie loodst langs de klippen van tegenstrijdige codes van thuis, school en straatcircuit. Jongerenwerkers, mits goed geschoold en begeleid, zijn geknipt voor deze taak. Gezien de omvang van de doelgroep zijn daar 5.000 van deze professionals voor nodig. De helft is er al. Wat wij u vragen is een verdubbeling van het aantal jongerenwerkers van 2.500 tot 5.000 en hun bijscholing in pedagogisch jongerenwerk als onderdeel van lokaal jeugdbeleid.

 

Voor elke buurtjongere van 15 – 20 jaar is dan een pedagogisch jongerenwerker beschikbaar met een caseload van circa 30 personen. Met speciale activiteitenprogramma’s die jongeren stimuleren om na te denken over wie zij zijn (identiteit) en hun maatschappelijke bestemming (toekomstplan), kunnen zij in samenwerking met partners van lokaal jeugdbeleid de categorie van jongeren die risico lopen om af te glijden in het juiste spoor houden. Dit pedagogische jongerenwerk functioneert in aanvulling op positieve krachten in het thuismilieu en de inzet van lager en middelbaar beroepsonderwijs dat door het grootschalige karakter ervan nu te weinig voor hen kan betekenen.

 

Uit praktijkexperimenten blijkt dat pedagogische preventie effectief is. Buurtjongeren die op deze manier worden begeleid kiezen veel meer voor een maatschappelijk geaccepteerd bestaan dat bestaat uit werken voor de kost en participatie in het gewone maatschappelijke leven. Deze effecten leiden tot een afnemend beroep op jeugdzorg, uitkeringen, politie en justitie met alle besparingen op deze dure voorzieningen van dien.

Het kostenplaatje van deze maatregel bedraagt bijna 200 miljoen euro op jaarbasis. Gespecificeerd gaat het om 2.500 pedagogische jongerenwerkers ad 75.000 euro per jaar plus bijscholing van de nieuwe en bestaande jongerenwerkers. Daar staan directe besparingen op dure jeugdvoorzieningen tegenover die op korte termijn voor een deel al gehaald kunnen worden, maar op langere termijn hiervan een veelvoud kunnen bedragen.

Het straatcircuit, radicale groeperingen en criminaliteit in kwetsbare wijken worden op deze manier een grote slag toegediend waar ze hopelijk niet meer van zullen herstellen.