Jaap Noorda

Jaap Noorda

Jaap Noorda is een ervaren onderzoeker met als specialisme risicojeugd en interventies gericht op hun maatschappelijke integratie. Terugkerende thema’s zijn vrijetijdsbegeleiding (jongerenwerk, sport, jeugdcultuur), mentoraat, beroepsonderwijs, arbeidstoeleiding en aanpak van overlast en criminaliteit. Zijn passie is toepassing van empirische kennis over jeugdvraagstukken in praktijkexperimenten, uitgewerkte methodieken en onderbouwde beleidsstrategieën.
 
06-10519763 jaapnoorda@noordaenco.nl
 

 

Annelieke van DijkAnnelieke van Dijk

Annelieke van Dijk is pedagoog en is gespecialiseerd in maatschappelijke opvoedingsvraagstukken in internationaal verband. Zij houdt zich bezig met ontwikkeling van en effectonderzoek naar pedagogische interventies voor jeugd uit kwetsbare wijken. Sociale vorming van jeugd in de multiculturele samenleving is daarin een centraal thema. Specialisaties zijn pedagogische buurtontwikkeling, identiteitsontwikkeling en socialisatie in de straatcultuur.

06-29453518 anneliekevandijk@noordaenco.nl

 

 

Nynke Coenraads

Nynke is projectleider in het maatschappelijk domein en heeft gewerkt binnen projecten met uiteenlopende doelgroepen in kwetsbare buurten in Amsterdam. Zij combineert haar beleid- en managementachtergrond met bestuurlijke ervaring opgedaan bij verschillende stichtingen. Ze houdt zich bezig met met de projectcoördinatie van Young Leaders en maatschappelijke diensttijd. 

06-40038281  nynkecoenraads@noordaenco.nl

 

 

 


 

Hamza Bouras

Hamza Bouras is pedagoog en onderzoeker maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. Zijn  onderzoeksinteresses zijn sport, culturele diversiteit en sociale inclusiviteit. Hij gelooft sterk in  de kracht van persoonsgerichte benaderingen en het promoten van sociale gelijkheid. Zijn  ambitie is om alle jongeren een eerlijke kans te kunnen bieden in het leven en zich welkom te  laten voelen in de maatschappij. Dit wil hij realiseren door onderzoeksresultaten om te zetten  in passend beleid en effectieve interventieprogramma’s.

 06-84575617  hamzabouras@noordaenco.nl

 

 

 

Amine Mazouza

Amine Mazouza heeft zich ontwikkeld van buurtjongere tot co-trainer van het Young Leaders  programma. Hij begeleidt deelnemersgroepen aan de Young Leaders training en ​verzorgt  coaching​strajecten in het kader van Maatschappelijke Diensttijd. Eerder heeft hij zelf  deelgenomen en nu zet hij zijn kennis en ervaring in om andere jongeren te stimuleren in hun  ontwikkeling tot zelfbewuste personen die verantwoordelijkheid nemen in hun buurt.

 

 

 

 

 

Marjoleine van den Broek

Marjoleine van den Broek is projectcoördinator bij Local Heroes, een maatschappelijke diensttijd  (MDT) project in de Zaanstreek voor gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland. Local Heroes biedt jongeren (14 tot 27 jaar) 6 maanden, 20 uur per week, een plek voor talentontwikkeling,  persoonlijke groei en netwerken.  
 

 

 

 

Aniek Draaisma

Aniek Draaisma is onderzoeker, trainer en projectleider op het gebied van loopbaanontwikkeling en begeleiding van jongeren. Daarnaast houdt zij zich bezig met leven lang ontwikkelen op basis van kwaliteiten en drijfveren voor werknemers, zowel in het onderwijs als daarbuiten. Haar ambitie is het leven iets begrijpelijker en toegankelijker te maken voor wie dat soms wenst, door kennis en inzicht op te doen en dit te vertalen naar praktische bruikbaarheid. Daarbij is sociale verbinding altijd de onderlegger.

 

 

 

 

Rosita Linssen

Rosita Linssen is cultureel antropoloog gespecialiseerd in sociale mobiliteit van jongeren in kwetsbare buurten. Ze heeft ervaring met zowel haar voeten in de klei als met het aansturen van een vrijwilligersorganisatie. Opgedane kennis en kwaliteiten vanuit het maatschappelijk domein zet Rosita in als projectleider bij het coördineren van een aantal Young Leader locaties. 

06-48192437  rositalinssen@noordaenco.nl