Jaap Noorda

Jaap Noorda

Jaap Noorda is een ervaren onderzoeker met als specialisme risicojeugd en interventies gericht op hun maatschappelijke integratie. Terugkerende thema’s zijn vrijetijdsbegeleiding (jongerenwerk, sport, jeugdcultuur), mentoraat, beroepsonderwijs, arbeidstoeleiding en aanpak van overlast en criminaliteit. Zijn passie is toepassing van empirische kennis over jeugdvraagstukken in praktijkexperimenten, uitgewerkte methodieken en onderbouwde beleidsstrategieën.
 
06-10519763 jaapnoorda@noordaenco.nl
 


Annelieke van DijkAnnelieke van Dijk

Annelieke van Dijk is pedagoog en is gespecialiseerd in maatschappelijke opvoedingsvraagstukken in internationaal verband. Zij houdt zich bezig met ontwikkeling van en effectonderzoek naar pedagogische interventies voor jeugd uit kwetsbare wijken. Sociale vorming van jeugd in de multiculturele samenleving is daarin een centraal thema. Specialisaties zijn pedagogische buurtontwikkeling, identiteitsontwikkeling en socialisatie in de straatcultuur.

06-29453518
anneliekevandijk@noordaenco.nl

 

Nynke Coenraads

Nynke is projectleider in het maatschappelijk domein en heeft gewerkt binnen projecten met uiteenlopende doelgroepen in kwetsbare buurten in Amsterdam. Zij combineert haar beleid- en managementachtergrond met bestuurlijke ervaring opgedaan bij verschillende stichtingen. Ze houdt zich bezig met met de projectcoördinatie van Young Leaders en maatschappelijke diensttijd. 

06-40038281  nynkecoenraads@noordaenco.nl