Ministeries

 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Ministerie van VWS
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken

Fondsen

 • VSBfonds
 • Open Society Foundation
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland
 • Oranjefonds
 • Stichting Janivo

Landelijke organisaties

 • NJR
 • Stichting Oikos
 • MO groep
 • NJI Erasmus+
 • ZonMW-Sportimpuls

Overig

 • MaDi Zuidoost en Diemen
 • Politie Leiden-Noord
 • Stichting B-Challenged (culturele zorginterventie)
 • Improphondo (improbattle)
 • INNOVIUM (arbeidstoeleiding)
 • Scoop Zeeland
 • Stichting Taal doet meer (mentoraat School's Cool Utrecht)
 • Calibris Advies
 • De Kandidatenmarkt
 • Het Instituut
 • School's Cool IJmond
 • School's Cool Delft
 • ROC TOP