Praktijkexperimenten

Om een sociale innovatie op een weloverwogen wijze tot stand te brengen kan het zinvol zijn dit te organiseren als een praktijkexperiment. In dat geval vindt ontwikkeling van een nieuwe werkpraktijk, de uitvoering ervan en onderzoek naar verloop en effecten tegelijk plaats. Tussentijdse bijsturing, overdracht van nieuwe inzichten en inbedding van bevindingen in regulier beleid zijn strategische voordelen van een praktijkexperiment. Noorda en Co heeft hier veel ervaring mee.