Onderzoek

Om een situatie of vraagstuk in kaart te brengen, een oplossingsrichting te verkennen of juist een bepaalde aanpak gedetailleerd uit te werken kan onderzoek nuttig zijn. Methoden die Noorda en Co hiervoor inzet zijn:

  • veldonderzoek onder jeugd en hun sociale omgeving
  • exploratief onderzoek
  • evaluatie van uitvoerings- en beleidsprogramma's
  • effectevaluatie
  • statistische analyse
  • enquête
  • literatuurstudie van wetenschappelijke en grijze bronnen
  • creatief vakmanschap en gezond verstand