Nieuwe impuls voor aanpak jeugdwerkloosheid

geplaatst op: 17-04-2014

Nieuwe impuls voor aanpak jeugdwerkloosheid

In opdracht van stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam is door onderzoeksbureau Noorda en Co een zogenaamde maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) uitgevoerd voor de aanpak van de superhoge jeugdwerkloosheid in deze grootstedelijke wijk door overheid en private investeerders gezamenlijk. Conclusie is dat deze opgave commercieel interessant is.

 

Stadsdeelvoorzitter Achmed Baādoud wil nu inzetten op een nieuw financieringsprincipe dat Social Impact Bond wordt genoemd. Hierbij gaan private partijen investeren in arbeidstrajecten die jongeren aan het werk moeten helpen. Voor elke jongere die met succes op de arbeidsmarkt terecht komt, betaalt de overheid de investering terug, plus een aantrekkelijk rendement. Dat
is meer dan voldoende om ook de kosten van mislukte trajecten te dekken. Dat is mogelijk omdat de overheid jaarlijks veel meer geld kwijt is aan werkloze jongeren, dan de kosten van arbeidstoeleiding.

 
In het Parool van 17 april 2014 zegt Baādoud het volgende: "Het is pionieren met lef. Maar niks doen, is achteruitgang. In Nieuw-West is veel werkpotentieel dat niet meedoet en tegelijkertijd zijn we veel geld kwijt aan jeugdwerkloosheid.”
In Rotterdam is eind vorig jaar al een start gemaakt met een Social Impact Bond. Daar wordt via de ABN Amro Bank en Start Foundation 160 werkloze jongeren een arbeidstraject aangeboden. Voor investeerders kan het rendement oplopen tot twaalf procent.
Baādoud heeft het onderzoeksrapport ‘De prijs van jeugdwerkloosheid' aangeboden aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de hoop dat Haagse bemiddeling tot gewillige investeerders leidt. "De boodschap is simpel: werkloosheid kost de overheid
geld, arbeid levert geld op. Ik wil het grootschalig aanpakken. Wat mij betreft gaan we zo jaarlijks vijfhonderd jongeren aan werk helpen.”


In het onderzoeksrapport ‘De prijs van jeugdwerkloosheid' is becijferd dat de overheid jaarlijks 38.000 euro kwijt is aan een jonge werkloze. Dit bedrag is een optelsom van onder meer de verloren baten van onderwijs (7.400 euro), werk voor politie en justitie (6.000 euro), gezondheidszorg (1.800 euro), jeugdzorg en maatschappelijke zorg (1.800 euro),
gemiste belastingen (2.000 euro) en kosten voor bijstand en WW-uitkeringen (1.300
euro). Verder is uit wetenschappelijk onderzoek bekend wat de verschillende effecten van
jeugdwerkloosheid zijn. Zo blijkt dat jonge werklozen meer in aanraking komen met politie en justitie, vaker een beroep doen op de huisarts, etcetera. De kosten van deze effecten zijn ontleend
aan begrotingen van ministeries en lagere overheden.


Het volledige rapport is hier te lezen.