Jong leiderschap onder buurtjeugd

geplaatst op: 05-07-2013

Jong leiderschap onder buurtjeugd

Op initiatief van Noorda en Co en de NJR, voorheen Nationale Jeugd Raad, is in 2012 het meerjarige project ‘Jong leiderschap onder buurtjeugd’ van start gegaan. Doel van dit door fondsen en gemeenten gefinancierde praktijkexperiment is nagaan of het mogelijk is talent voor leiderschap bij jongeren in kwetsbare buurten te ontwikkelen en dit te benutten voor positieve beďnvloeding van leeftijdsgenoten. Dit kan een impuls betekenen voor lokaal jeugdbeleid.
 

Talentvolle rolmodellen

In nauwe samenwerking met gemeenten zijn in het eerste projectjaar jongerenwerkers op zoek gegaan naar jongeren met talent voor leiderschap, maar die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken om deze potentie tot bloei te laten komen. Er is vooral gekeken naar gemotiveerde jongeren die wat van hun leven willen maken en als rolmodel willen functioneren voor andere jongeren uit de buurt.
 

Training

Deze jongeren volgen een intensieve training van tien bijeenkomsten. De focus ligt op het ontwikkelen van concrete vaardigheden als een presentatie houden voor een officieel publiek, een activiteit organiseren, maar ook opbouwen van netwerken. Dit is gekoppeld aan de toekomstplannen van deelnemers en vaardigheden die zij daarvoor kunnen gebruiken als solliciteren. Deelnemers denken na over wat zij tot nu toe bereikt hebben, waar zij zichzelf zien over 10 jaar en welke stappen zij nu al kunnen nemen in de aanloop naar de toekomst die zij voor ogen hebben. In het verlengde hiervan zijn ze ook veel bezig met wie ze zijn en wat ze kunnen.
De training is een boost voor hun zelfvertrouwen en geeft een enorme stimulans om zich in te zetten voor anderen! In totaal zijn 60 jongeren klaargestoomd als rolmodel voor andere buurtjongeren. Zij zijn zich bewust geworden van hun voorbeeldfunctie en gemotiveerd hier iets mee te doen.
 

De wijk in!

In het tweede projectjaar 2013 is alle energie gericht op de organisatie van activiteiten voor andere buurtjongeren, waarbij de rolmodellen mogen schitteren en hun gunstige invloed kunnen laten gelden. Dit is nu volop gaande.
Naast de positieve impact die de ‘young leaderz’ op hun buurt uitoefenen, is het ook een bijzondere ervaring voor lokaal jeugdbeleid. Anders dan met professionele voorzieningen die veel faciliteren voor jongeren, is het dus mogelijk dat buurtjongeren zelf initiatief tonen, werken aan hun eigen ontwikkeling en zich inzetten voor het algemene belang van jongeren in hun omgeving. Buurtjongeren, die dat vanuit hun milieu vaak niet meekrijgen, worden door training in positief leiderschap ‘aangestoken’ met deze nieuwe, actieve mentaliteit en stralen dit uit naar andere jongeren om hen heen. Medio 2014 verschijnt een publicatie over dit project.
 
Voor meer informatie en toepassingsmogelijkheden binnen uw gemeente, kunt u contact opnemen via info@noordaenco.nl.