Jeugdparticipatie voor alle jeugd

geplaatst op: 02-07-2013
 
 

Jeugdparticipatie voor alle jeugd

 
Sinds de jaren negentig is het thema jeugdparticipatie een belangrijk agendapunt in jeugdbeleid. Inmiddels is een bonte variëteit aan programma’s voor jongerenparticipatie is ontwikkeld. Zowel landelijk als regionaal en lokaal hebben overheden en allerlei typen instanties participatieprojecten voor jeugd georganiseerd. Uitgangspunt is dat jeugd onderdeel is van de samenleving en ook actief moet kunnen meedoen in alle facetten van het maatschappelijk gebeuren. Een dilemma van jeugdparticipatie is of jongeren worden opgetrommeld om mee te praten over beleid zonder dat hun stem werkelijk wordt gehoord, of dat er echte participatie kan worden gerealiseerd waarbij jeugd de kans krijgt om initiatieven te nemen en mee te doen met besluitvorming. Dit laatste wordt in veel gevallen niet behaald, zeker als het gaat om minder goed bereikbare doelgroepen onder jeugd. Überhaupt lijken laaggeschoolde jongeren uit sociaaleconomisch kwetsbare milieus ondervertegenwoordigd te zijn bij deelname aan participatieprogramma’s. Veel projecten voor jeugdparticipatie bereiken een doelgroep van goed geschoolde jongeren uit de middenklasse waardoor een deel van de jeugd niet gehoord wordt.
In principe zou jeugdparticipatie gericht moeten zijn op jongeren die een brug kunnen slaan tussen de relatief passieve categorie van risicojeugd en personen en instanties die verantwoordelijk zijn voor een buurt of gemeenschap. Juist actieve buurtjongeren zijn geschikt als tussenpersoon doordat zij als rolmodel een aanjaagfunctie vervullen voor maatschappelijke initiatieven onder jeugd in hun wijk. Op deze manier kan een hele buurt in zijn eigen kracht worden gezet. Interessant voor jeugdbeleid is dan ook meer te weten te komen over de potentiële doelgroep van jongeren die animo hebben voor participatie en wat zij aan prikkels en coaching nodig hebben om plannen op dat gebied tot bloei te laten komen. Belangrijk is dan wel om de bestaande programma’s voor jongerenparticipatie te beoordelen op rendement, werkzame methodes en de training en coaching die daarvoor nodig is.

Geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp? Neem dan contact op via info@noordaenco.nl.