Jongerenwerk licht voor over omgaan met geld

geplaatst op: 03-07-2013

FinanciŽle voorlichting

Onderzoek toont aan dat jongeren die grote financiŽle risico's lopen, oververtegenwoordigd zijn onder de ruim 160.000 grotendeels relatief laaggeschoolde deelnemers aan het jongerenwerk (Noorda en Pahlivan, Kredietcrisis onder risicojongeren). Het ligt dus voor de hand om vanuit deze lokale voorziening, waarin bijna 3.000 jongerenwerkers actief zijn, jongeren voor te lichten over omgaan met geld en schulden. Dat gebeurt echter weinig.

Is de vertrouwenspositie van de jongerenwerker hiervoor te benutten? Om uit te vinden hoe dit het beste kan, heeft Wijzer in geldzaken samen met onderzoeksbureau Noorda en Co pilots opgezet in enkele jongerencentra verspreid over het hele land.

Geselecteerde jongerenwerkers worden getraind in kennis en vaardigheden om het onderwerp op verschillende manieren bij hun doelgroep bespreekbaar te maken en in geval van ernstige situaties direct te verwijzen. Het experiment wordt onderzocht op de methodiek van voorlichten en de effecten op financiŽle kennis en gedrag van de jongeren die meedoen. Als de formule werkt, wordt de opgedane ervaring breed verspreid.

Meer informatie over het project en de vorderingen zijn te verkrijgen bij Noorda en Co. Mail naar info@noordaenco.nl.