Tijd voor preventief jeugdbeleid

geplaatst op: 31-07-2013

 
Als straks de stofwolken van structuurdiscussies, transities en bezuinigingoperaties zijn opgetrokken komt het erop aan lokaal jeugdbeleid te vullen met inhoudelijke programma's. Wat gaan we doen met jeugd die ondersteuning en zorg nodig heeft?
 

Preventief jeugdbeleid

Het pamperen met dure trajecten die weinig effect sorteren en geen maatschappelijke regelmaat bieden heeft zijn langste tijd gehad. De voorkeur gaat meer uit naar pedagogisch stimuleren van kinderen en jongeren tot actieve deelname aan onderwijs, arbeidsmarkt en sociale omgeving. Opvoeden is immers jeugd goed voorbereiden op hun toekomst. De uitdaging voor lokaal jeugdbeleid is voor de grote categorie van jeugd met overkomelijke problemen de bestaande ineffectieve maatregelen in te ruilen voor preventieve interventies die hun waarde hebben bewezen. Deze zijn niet alleen sneller inzetbaar, zodat problemen eerder zijn aan te pakken en niet verergeren, maar ook constructiever en goedkoper. Verder heeft meer jeugd daar baat bij en is de zichtbaarheid ervan groter voor ouders en bewoners, wat weer goed is voor het draagvlak. Voor jeugd met ernstige problemen blijft gespecialiseerde zorg natuurlijk van belang.
 

Speerpunten

Aanvullend op basisvoorzieningen voor onderwijs, sport en gezondheid zijn er voor de lichte risicojeugd preventieve maatregelen nodig die hen in staat stellen beter mee te doen. Bij de uitwerking van lokaal jeugdbeleid zou de nadruk moeten liggen op de preventieve aanpak van actuele vraagstukken. Momenteel zijn dat vooral verkeerde schoolkeuze en hoge jeugdwerkloosheid, overlast en criminaliteit van jeugd, en het regelen van betaalbare jeugdzorg op lokaal niveau.