De betrokken buurt ism Bureau Beke en CCV

geplaatst op: 13-03-2018

Opgroeien en opvoeden van jeugd is steeds meer een individuele aangelegenheid geworden. Gezinnen kunnen niet zonder meer rekenen op sociale netwerken en structuren in de buurt waarin zij wonen. De gedachte van het programma ‘De Betrokken Buurt’ is dat het opgroeien van jeugd in een buurt beter verloopt wanneer er betrokkenheid van en samenwerking tussen bewoners, ouders, professionals en voorzieningen bestaat. Noorda en Co werkt bij dat initiatief nu samen met Bureau Beke en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

 

De basisgedachte van het programma van ‘De Betrokken Buurt’ is dat bewoners die zich gezamenlijk inspannen voor de leefbaarheid in hun buurt samen met professionals een krachtige sociale omgeving vormen die jeugd de goede richting opstuurt. Belangrijk hierbij is een goede balans tussen sociale preventie en stevige inzet van politie. Het samen met bewoners en professionals ontwikkelen en in gang houden van zo’n programma voor een leefbare gemeenschap in een buurt of dorp vatten wij samen met de term ‘De Betrokken Buurt’.  Voordat zo’n programma van start kan gaan wordt op basis van interviews onderzocht hoe de huidige sociale infrastructuur in de woonomgeving er uitziet en welke aanknopingspunten er zijn om een positief pedagogisch klimaat in de buurt vorm te geven. Meer over het programma en de samenwerking met Bureau Beke en het CCV leest u hier.