Effectmeting Jongerenwerk

geplaatst op: 11-09-2017

De afgelopen periode is de maatschappelijk druk op de welzijnssector om haar effectiviteit in beeld te brengen steeds verder toegenomen. Zo ook voor het jongerenwerk. Gezien de bestaande twijfels lijkt er dan ook een wereld te winnen met empirisch bewijs van het nut van kwalitatief hoogwaardig jongerenwerk voor de maatschappij en jongeren uit de doelgroep in het bijzonder. De laatste jaren is bij universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten een begin gemaakt met empirisch onderzoek naar de werkwijze en effecten van jongerenwerk. Samen met degelijke initiatieven van welzijnsorganisaties om effecten op lokaal niveau inzichtelijk te maken kan deze ontwikkeling zorgen voor een gedegen antwoord op de effectiviteitsvraag en daarmee het maatschappelijk aanzien van het jongerenwerk versterken.

 

Softwaretool Effectmeting Jongerenwerk

Een van de manieren voor welzijnsorganisaties om de effecten van het jongerenwerk in hun werkgebied in beeld te brengen is de softwaretool ‘Effectmeting Jongerenwerk’. Dit is een eenvoudig geautomatiseerd programma voor registratie en rapportage van de effectiviteit van jongerenwerk. Het is ontwikkeld door Noorda en Co en DA Systems. De tool biedt in klare taal inzicht in de vooruitgang die deelnemers aan het jongerenwerk boeken op essentiële punten als positieve vrijetijdsbesteding, sociaal gedrag onder elkaar en naar bewoners, en carrière op school en de arbeidsmarkt.

Met een druk op de knop levert het programma op een presenteerblaadje een effectrapportage aan voor opdrachtgever, samenwerkingspartners en een breder publiek.

Naast individuele effecten in de basismodule is ook een plusvariant beschikbaar waarbij maatschappelijke effecten en de pedagogische kwaliteit van het jongerenwerk worden beoordeeld.

Meer informatie over de softwaretool leest u in de brochure. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact op via info@noordaenco.nl