Onderzoek naar jongeren met een tussenjaar

geplaatst op: 15-06-2018

 

Veel jongeren hebben na het afronden van hun middelbare schooltijd twijfels over hun vervolgstappen en nemen daarom een ‘tussenjaar’ om zich op hun toekomst te bezinnen. Het programma van Breekjaar biedt jongeren ondersteuning bij deze verkenningstocht zodat zij kunnen ontdekken wie zij zijn, waar hun kwaliteiten liggen en wat zij belangrijk vinden. Noorda en Co voert een evaluatieonderzoek uit naar de methodiek en de opbrengsten voor deelnemende jongeren.

 

In het kader van dit onderzoek zijn wij ook op zoek naar jongeren met een tussenjaar die niet deelnemen aan het Breekjaar programma maar hun tussenjaar op een andere manier invullen. We willen graag ook meer leren over hun ervaringen. Ben of ken jij iemand die een tussenjaar heeft en tussen 16 en 25 jaar oud is? Neem dan contact op met Annelieke van Dijk (anneliekevandijk@noordaenco.nl / 06-29453518)

 

Veel jongeren hebben na het afronden van hun middelbare schooltijd twijfels over hun vervolgstappen en nemen daarom een ‘tussenjaar’ om zich op hun toekomst te bezinnen. Gedurende hun opleiding in het voortgezet onderwijs lijken zij te weinig stimulans te krijgen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. De initiatiefnemers van Breekjaar zijn van mening dat binnen het huidige onderwijsprogramma onvoldoende ruimte bestaat voor jongeren om te ontdekken wie zij zijn, waar hun kwaliteiten liggen en wat zij belangrijk vinden. Deze verkenningstocht is echter essentieel om uiteindelijk een doordachte (studie)keuze te maken en richting te geven aan hun eigen toekomst.

Een verkennende evaluatie en reacties van deelnemers wijzen erop dat Breekjaar positieve resultaten boekt voor jongeren die meedoen. Voortbouwend op deze inzichten wil de organisatie een meer diverse groep van jongeren die hier behoefte aan hebben de kans bieden om het programma van Breekjaar te volgen en hun ontwikkeling een boost geven. Door een bijdrage van het VSBfonds wordt nu ook aan jongeren uit sociaaleconomisch kwetsbare milieus de kans geboden om deel te nemen aan het begeleidingsprogramma. Voor meer informatie over de mogelijkheden zie: www.breekjaar.nl/breekjaarplus.