Te downloaden rapporten:

 
Rapporten zijn ingedeeld naar beleidsterrein:
 • Jongerenwerk en welzijnswerk
 • Jeugdbeleid, jeugdzorg en veiligheid
 • Onderwijs, arbeid en inkomen
 • Overige thema's

Jongerenwerk en welzijnswerk

 • Bijscholing jongerenwerk Surplus Welzijn (i.s.n.).
 • Aanbesteding jongerenwerk kleine gemeente (i.s.n.).
 • Implementatie pedagogisch jongerenwerk in kleine gemeente (i.s.n.).
 • Studie jongerenwerk diaspora youth Amsterdam Zuidoost en Lewisham London, 2017.
 • Bijscholing jongerenwerk Hoogeveen, 2016
 • Excellente programma’s pedagogisch jongerenwerk Amsterdam-Zuidoost, 2015
 • Visieontwikkeling pedagogisch jongerenwerk Amsterdam-Zuidoost, 2015.
 • Training pedagogisch jongerenwerk Pulse in IJsselstein, 2015
 • Training pedagogisch jongerenwerk Swazoom Amsterdam-Zuidoost, 2014
 • Landelijk project jong leiderschap onder buurtjeugd, 2015
 • Ontwikkelingsproject pedagogische buurt 12-/12+ (i.s.n.).
 • Basisscholing pedagogisch jongerenwerk SWW Hoogeveen (i.s.n.).
 • Excellente programma's jongerenwerk Swazoom (i.s.n.).
 • Visieontwikkeling pedagogisch welzijnswerk Swazoom (i.s.n.).
 • Pedagogische buurtontwikkeling Wildemanbuurt (i.s.n.).
 • Basisscholing pedagogisch jongerenwerk Meander Omnium Zeist, 2015.
 • Basisscholing pedagogisch jongerenwerk Stichting Pulse IJsselstein, 2015.
 • Softwaretool Effectmeting Jongerenwerk, 2015.
 • Training pedagogisch jongerenwerk Swazoom Amsterdam Zuidoost, 2014.
 • Effectonderzoek en scholing modern jongerenwerk MOOI Zoetermeer, 2014.
 • Lokaal project jong leiderschap Geldrop-Mierlo, 2014.
 • Programmering scholing vrijetijdscoaches Lelystad, 2013.
 • Jongerenwerk vermindert kosten jeugdzorg in Noord-Brabantse gemeente, 2013.
 • Meting effect en kwaliteit jongerenwerk Hoogezand-Sappemeer, 2013.
 • Bijscholing modern jongerenwerk Hoogezand-Sappemeer, 2012.
 • Jongerenwerk in Hoogezand-Sappemeer, 2012.
 • Vrijetijdsscan jongerenwerk Capelle aan den IJssel, 2012.
 • Werkplan extra jongerenwerk Haarlem, 2012.
 • Uitwerking modern jongerenwerk Spijkenisse, deel 2, 2012.
 • Vrijetijdsscan jongerenwerk Amsterdam Nieuw-West, 2012.
 • Visie en beleidsnota peuterwerk en kinderwerk Factor G, 2012.
 • Visietekst en beleidsnota jongerenwerk Gouda, 2011.
 • Onderzoek jongerenwerk Krimpen aan den IJssel, 2011
 • Scholing jongerenwerk Zuid Oost Brabant, 2011.
 • Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid jongerenwerk Westland, 2011.
 • Professionalisering jongerenwerk Spijkenisse, deel 1, 2011.
 • Vergelijking informatiebronnen jongerenwerk-groepsaanpak, 2011.
 • Professionalisering jongerenwerk Wijchen, 2010.
 • Onderzoek professioneel kinderwerk en jongerenwerk Helmond, 2010.
 • Onderzoek jongerenwerk Capelle aan den IJssel, 2010.
 • Onderzoek aansluiting kinderwerk en jongerenwerk Zeist, 2010.
 • Onderzoek jongerenwerk Hoogeveen, 2010.
 • Tussentijdse evaluatie informeel sportaanbod Amsterdam Nieuw-West, 2010.
 • De staat van jeugd- en jongerenwerk in Nederland 2009, MOgroep, 2009.
 • Bereik en meetbaarheid van welzijnswerk in Haarlem, 2009.
 • Bouwstenen meerjarenplan professioneel jongerenwerk 2010-2013 Haarlem, 2009.
 • Cursus communicatieve competenties Mbo-jongerenwerkers, 2009.
 • Behoefteonderzoek nieuw jongerenactiviteitencentrum Osdorp, 2009.
 • Monitor extra jongerenwerk De Baarsjes, 2009.

Jeugdbeleid, jeugdzorg en veiligheid

 • Buurtpedagogisch praktijkexperiment (i.s.n.).
 • Evaluatie Stimuleringsprogramma maatschappelijke participatie jeugd met een beperking (i.s.n.).
 • Evaluatie dialoogprogramma en preventie radicalisering, 2017.
 • Evaluatie maatschappelijke participatie jeugd met een beperking, 2017.
 • Evaluatie methodiek en effect culturele zorginterventie, 2016.
 • Preventieve groepsaanpak risicojeugd Zeist, 2015.
 • Quickscan spookjongeren Amsterdam Nieuw-West, 2014.
 • Effectevaluatie improvisatietheater risicojeugd, 2013.
 • Eindevaluatie landelijk programma jeugdparticipatie Ik Ben Geweldig, 2013.
 • Leren van lokaal jeugdbeleid in Amerikaanse stad, 2012.
 • Verhouding jongerenwerk en politie in Leiden, 2012.
 • Jongerenwerk als frontoffice van jeugdbeleid 12+, 2012.
 • Samenwerking in lokaal jeugdbeleid gemeente Waalwijk, 2011.
 • Driedelige evaluatie project risicojongeren Twenterand, 2011.
 • Doelmatigheid en doeltreffendheid veiligheidsbeleid Zoetermeer, 2009.
 • Effectevaluatie programma Antilliaanse risicojongeren Den Haag, 2009.
 • Effectevaluatie Impuls Marokkaanse risicojongeren Den Haag, 2009.
 • Jongerenparticipatief onderzoek buurtleefbaarheid woningcorporatie Far West, 2008.
 • Evaluatie Vliegende Brigade-project voor overlast bij scholen, 2006.
 • HBO-lesmodule jeugdcriminaliteit, 2006.
 • Groepsaanpak van overlast en jeugdcriminaliteit Osdorp, 2003.

Onderwijs, arbeid en inkomen

 • Identiteitsvorming en toekomstplanning van leerlingen in het MBO (i.s.n.).
 • Inzet kunstenaars bij schuldproblematiek jongeren (i.s.n.).
 • Arbeidsmarktgeschiktheid en bemiddeling buurtjongeren (i.s.n.)
 • Effect- en procesevaluatie schuldhulpverlening aan jongeren, 2017.
 • Draagvlak mentoraat School's cool, 2015.
 • Financiële voorlichting in het jongerenwerk, 2015.
 • MKBA en businesscase aanpak jeugdwerkloosheid, 2014.
 • Voorbereiding mentorproject Hoogezand-Sappemeer, 2014.
 • Evaluatie ondersteuningsprojecten richting werk, scholing en sport, 2013.
 • Eindevaluatie mentorproject School's cool Utrecht, 2013
 • Onderzoek maatschappelijke stage Tiel, 2012.
 • Evaluatie extra stagebegeleiding Marokkaanse ROC leerlingen, 2010.
 • Onderzoek welbevinden leerlingen HAVO/VWO school, 2009.
 • Tevredenheidonderzoek leerwerkplaats buurtscouts, 2009.
 • Risicojongeren, schulden en huisvestingsnood, 2008.
 • Inventarisatie stages, leerwerkplaatsen en banen voor jongeren in Osdorp, 2006.
 • Onderzoek uitstroom allochtone leerlingen Barlaeusgymnasium, 2006.
 • Arbeidsmarktgeschiktheid werkloze jongeren Amsterdam-Noord, 2005.
 • Vergelijking klassikaal en nieuw leren VMBO Nova College, 2005.

Overige thema's

 • Onderzoek naar eenzaamheid in kwetsbare buurt, 2015.
 • Samenwerking professioneel en vrijwillig welzijnswerk, 2014.
 • Aanbesteding jongerenwerk in enkele kleine gemeenten, 2012.
 • Aanbesteding jongerenwerk middelgrote gemeente, 2012.
 • Ouderenwerk in Hoogezand-Sappemeer, 2012
 • Aanbesteding welzijnswerk grote stad, 2011.
 • Advies jongerenwerk Rotterdamse deelgemeente, 2011.
 • Bijdrage NICIS Advies College Risicojongeren, 2010.
 • Strategische beleidsplan welzijnsinstelling, 2009.
 • Aanbesteding maatschappelijke participatie, 2009
 • Aanbesteding Taalpraktijk, 2006/2007.
 • Radicalisme of gebrek aan binding?, 2006.
 • Ontwikkeling outreachende gezinsaanpak Osdorp, 2005.
 • Jeugdvoorlichting Tweede Wereldoorlog en later, 2004.