Scholing en training
Vlotte introductie van een nieuwe werkpraktijk is goed mogelijk via scholing en training van personeel. Investeren in nieuwe kennis (bijscholing) en overdracht van nieuwe vaardigheden (training) vergroot de kans op succesvolle invoering van een sociale innovatie. Noorda en Co beschikt over het keurmerk van NRTO, de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.
Hun gedragscode en algemene voorwaarden zijn geldend voor ons.
Alle trainingen zijn incompany en als open training mogelijk.

 

 

 

 

Basisscholing pedagogisch jongerenwerk

Scholing in pedagogische visie, initiërende rol, activerende pedagogische interventies en publieke verantwoording op resultaten van jeugd- en jongerenwerk. Deze scholing voor uitvoerende en leidinggevende professionals neemt 10 dagdelen in beslag. Er is o.a. aandacht voor participatie van jeugd, ouders en vrijwillige buurtorganisaties, inzet van rolmodellen, sociaal vormende programma’s, presentatievaardigheden en samenwerken in sociale wijkteams en gespecialiseerde voorzieningen. Meer informatie leest u in de brochure.

 

Scholing projectinitiatieven pedagogisch jongerenwerk

Scholing in het ontwikkelen, uitvoeren en presenteren van innovatieve projecten op het gebied van activerend pedagogisch jongerenwerk en Welzijn Nieuwe Stijl.

Deze scholing is bedoeld voor kinderwerkers, jongerenwerkers en andere welzijnswerkers op uitvoerend en leidinggevend niveau. Het gaat om een training van 10 dagdelen met aandacht voor praktische competenties  als ontwikkelen van interne en externe samenwerking, functioneren in sociaal wijkteam, projectmatig ondernemen, initiëren van pedagogisch activerende interventies, verzorgen van PR, presenteren en verantwoorden van resultaten.

De scholing is een vervolg op de basistraining pedagogisch jongerenwerk.

 

Financiële voorlichting in het jongerenwerk

In deze training worden jongerenwerkers geïnformeerd over financiële problemen van jongeren, hun rechten en plichten, praktische methodieken van intermediaire voorlichting en verwijzing van jongeren met ernstige schulden naar schuldhulpverlening.

Deze training duurt één dagdeel.

 

Studiebelasting

Naast actieve aanwezigheid op de scholingsbijeenkomsten wordt van de deelnemers verwacht dat zij een beperkt aantal scholingsopdrachten uitvoeren. Deze hebben betrekking op de actuele werkpraktijk van de deelnemers en de uitvoering kan dan ook volledig plaatsvinden in reguliere werktijd zodat hier geen extra tijdsinvestering mee is gemoeid.

 

Studiemateriaal

Deelnemers ontvangen scholingsdocumentatie bestaande uit een scholingsmap (lesmodules, planning en verslagen van scholingsbijeenkomsten) en aanvullend, praktisch studiemateriaal (o.a. een handboek jongerenwerk). De kosten hiervan zijn inbegrepen in de deelnemersprijs.

 

Klachten- en beroepsprocedure

Wij staan open voor kritiek en advies van opdrachtgevers. In eerste instantie wordt hier intern over gecommuniceerd, met als doel een bevredigende oplossing te bereiken. Mocht dit niet lukken dan geldt de klachten- en beroepsprocedure.