Advies trajecten

Een probleem onderzoeken is één ding. Met de conclusies van onderzoek aan de slag gaan is een ander ding. Bij het opstellen van beleidsadvies wordt daarom terdege  rekening gehouden met wat haalbaar is binnen de beschikbare randvoorwaarden.

Het kan gaan om een beleidsplan op hoofdlijnen, maar ook een tot in detail uitgewerkt beleidsplan inclusief begroting en voorstellen voor evaluatie en verantwoording.

Ook is het mogelijk een uitvoeringsadvies op maat te maken. Omdat bij onderzoek behalve met wetenschappelijke inzichten ook veel  rekening wordt gehouden met de toepasbaarheid inde beroepspraktijk kunnen de voorgestelde oplossingen vaak worden omschreven inconcrete operationele richtlijnen.