Sita (16 jaar)

Verstopt in het gezelschap van haar vriendin kijkt ze stilletjes om zich heen. Kat uit de boom kijkend registreert ze wie zich om haar heen bevinden. Ze lijkt zich af te vragen: Wie zijn jullie? En wat gebeurt er allemaal gebeurt tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op deze vroege woensdagavond in het jongerencentrum.
Na de pauze is ze meer ontspannen. Ze praat met een ander meisje en geeft als eerste antwoord op een vraag van de gastspreker aan het publiek: Wie de rolmodellen zijn in hun leven? Dat is beslist haar moeder, en zeker niet haar vader. De vraag raakt haar en ze lijkt al antwoordend op nieuwe vragen schik te krijgen in haar eigen openhartigheid.
Bij de afsluiting van de bijeenkomst wordt geïnventariseerd wie van de aanwezige jongeren belangstelling heeft voor de aangeboden Young Leaders training. Sita steekt haar hand op en loopt op de jongerenwerker af die haar adresgegevens gaat noteren. 
Soms voel je aan dat het kwartje valt. Iemand gaat flinke stappen zetten in een jong mensenleven. Bij het naar buiten gaan kijkt ze om met een blik van verstandhouding en voldoening over het genomen besluit.