Jaap Noorda

Onderzoeker

Jaap Noorda is een ervaren onderzoeker met als specialisme risicojeugd en interventies gericht op hun maatschappelijke integratie.

Terugkerende thema’s zijn vrijetijdsbegeleiding (jongerenwerk, sport, jeugdcultuur), mentoraat, beroepsonderwijs, arbeidstoeleiding en aanpak van overlast en criminaliteit. Zijn passie is toepassing van empirische kennis over jeugdvraagstukken in praktijkexperimenten, uitgewerkte methodieken en onderbouwde beleidsstrategieën.

Neem contact op:

0610519763
jaapnoorda@noordaenco.nl

Collega's van

Jaap Noorda