Samir (19 jaar)

Samir zet zich regelmatig in voor de jeugd uit zijn wijk. Op vrijwillige basis verzorgt hij met diverse organisaties sport- en spelactiviteiten voor kinderen die anders niet veel meer te doen hebben dan rondhangen. Op een openbare plek in de wijk staat Samir in de zomer met diverse attributen zoals hoepels en springtouwen en kunnen kinderen onder zijn begeleiding spelen en sporten.  Ook heeft Samir zijn eigen personal training bedrijfje. Hij traint jongeren, ook vaak afkomstig uit zijn wijk, die sterker willen worden en/of een betere conditie willen krijgen. Samir heeft het druk met zijn bedrijfje en zijn vrijwilligerswerk. Het gaat erg goed met hem.

Dat is weleens anders geweest. Opgroeien in een wijk als de zijne is niet makkelijk. Samir ging een tijdje met de verkeerde vrienden om. Op een bepaald punt in zijn leven stond hij op een kruispunt waarbij hij voor het verkeerde pad kon kiezen of voor de juiste weg. Hij koos voor het laatste. Dat was geen gemakkelijke keuze. Het betekende dat hij vriendschappen moest verbreken met jongens die hij vaak al van kinds af aan kende. Hij ziet ze nog regelmatig op straat, maar zegt dan alleen gedag. Zelf denkt Samir dat hij uiteindelijk voor het goede pad heeft gekozen omdat zijn ouders altijd erg op hem letten. Als andere kinderen/jongeren tot laat op straat mochten zijn, moest Samir om tien uur thuis zijn. Z’n ouders zorgden ervoor dat hij zich bleef gedragen en hielden hem altijd een spiegel voor. Samir is nu dankbaar om de keuze die hij destijds gemaakt heeft. Hij heeft zijn opleiding afgemaakt en gaat nu elke dag vrolijk naar zijn werk. Dagelijks heeft hij contact met de nieuwe generatie jeugd in zijn wijk en hij hoopt hen het goede voorbeeld te geven.