Noorda en Co levert een directe en concrete aanpak van jeugdvraagstukken, ook als het gaat om complexe, domeinoverstijgende kwesties.

Ontdek ons aanbod aan mogelijkheden

ONDERZOEK

Met onderzoek bouwen we aan de kennis die nodig is om pedagogische problemen op te lossen Daarvoor hebben we een breed scala aan methoden tot onze beschikking, van gedegen wetenschappelijke analyses tot ‘hands-on’ onderzoek:

naar aard en omvang van een probleem

naar werking en effect van nieuwe oplossingen

directe en gezamenlijke aanpak van een probleem

voor een kortdurende analyse van een vraagstuk

proces- en effectevaluatie van interventies of beleid

Bij elk type onderzoek zoeken wij de juiste balans tussen wetenschappelijke kwaliteit en praktische toepasbaarheid. We gaan graag in gesprek om tot een gepast plan voor jouw vraagstuk te komen.

INNOVATIE

Innovatie staat centraal in de missie van Noorda en Co. We ondersteunen overheden en maatschappelijke organisaties bij het nemen van weloverwogen beleidsbeslissingen die leiden tot betere resultaten in de sociale sector en daarmee een sterkere samenleving. Hoe we dit doen? Bij Noorda en Co ontwikkelen wij praktijkexperimenten om nieuwe ideeën, methoden en oplossingen uit te testen. De inzichten die deze pilots opleveren, bieden waardevolle informatie die we overdragen aan uitvoerende partijen en beleidsmakers.

SCHOLING & ADVIES

We delen graag onze kennis in de vorm van methodische handleidingen, bijscholingscursussen, trainingen en beleidsimplementatie. Training en bijscholing worden zowel in company als in open vorm verzorgd. We denken altijd mee om zoveel mogelijk aan te sluiten bij jouw specifieke doelen.

Scholing in pedagogische visie, activerende pedagogische interventies en publieke verantwoording op resultaten van jeugd- en jongerenwerk. Deze scholing voor uitvoerende en leidinggevende professionals neemt tien dagdelen in beslag. Er is aandacht voor participatie van jeugd, ouders en vrijwillige buurtorganisaties, inzet van rolmodellen, presentatievaardigheden en samenwerken in netwerkverband. Interesse? Meer informatie lees je in de brochure, of neem direct contact met ons op. 

De train-de-trainer cursus Young Leaders is gericht op het scholen van jongerenwerkers, trainers en andere sociale professionals in de methodiek van het Young Leaders programma, dat de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van buurtjeugd uit kwetsbare wijken stimuleert. Deze cursus biedt inzicht in de methodiek en theoretische achtergronden van het programma en bereidt sociale professionals voor op het trainerschap. De cursus neemt 4 dagdelen in beslag en is van directe betekenis voor de alledaagse werkpraktijk. Interesse? Meer informatie lees je in de brochure of neem direct contact met ons op.

Naast actieve aanwezigheid op de scholingsbijeenkomsten wordt van de deelnemers verwacht dat zij een beperkt aantal scholingsopdrachten uitvoeren. Deze hebben betrekking op de actuele werkpraktijk van de deelnemers en de uitvoering kan dan ook volledig plaatsvinden in reguliere werktijd zodat hier geen extra tijdsinvestering mee is gemoeid.

Deelnemers ontvangen scholingsdocumentatie bestaande uit een scholingsmap (lesmodules, planning en verslagen van scholingsbijeenkomsten) en aanvullend, praktisch studiemateriaal (o.a. een handboek jongerenwerk). De kosten hiervan zijn inbegrepen in de deelnemersprijs.

Noorda en Co beschikt over het keurmerk van NRTO, de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Hun gedragscode en algemene voorwaarden zijn geldend voor ons. 

maak een afspraaK