Projecten

Vraagstukken:

Local Heroes – MDT in de Zaanstreek

Local Heroes is een integraal pedagogisch programma voor jongeren met twijfels over hun toekomst. Het programma wordt uitgevoerd in de Zaanstreek in het kader van

Improvisatietheater Improbattle

Een veelbelovende innovatieve interventie bij het resocialiseren van een overlastgevende jeugdgroep is improvisatietheater. Hierbij gaan jongeren in een serie workshops onder leiding van een trainer

Culturele identiteitsontwikkeling

Kennis van je culturele roots, weten wie je bent en een doordacht toekomstplan, zijn van grote betekenis voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren

Mentoraat werkt!

Bekend is dat leerlingen van het voortgezet onderwijs die afkomstig zijn uit laaggeschoolde milieus een grote kans lopen op voortijdig schoolverlaten met allerlei negatieve gevolgen

Buurtsport voor jeugd

Het boek “Buurtsport voor jeugd’ is nu verkrijgbaar voor slechts € 15 bij Noorda en Co. Bestel via info@noordaenco.nl Het boek ’Buurtsport voor jeugd. Goed voor sociale cohesie, school en

Trainingsprogramma Young Leaders

Training Young Leaders Young Leaders is een pedagogisch activeringsprogramma voor jongeren van 14 jaar tot 18+. Het programma richt zich op de persoonlijke ontwikkeling en sociale

Programma’s voor arbeidstoeleiding

Initiatieven voor arbeidstoeleiding vormen een belangrijk aandeel in het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Inzet van effectieve methodieken en samenwerking tussen de variëteit aan voorzieningen voor jeugd

Effectmeting jongerenwerk

De maatschappelijk druk op de welzijnssector om haar effectiviteit in beeld te brengen neemt steeds verder toe. Gezien de bestaande twijfels over de waarde van

MKBA van jeugdwerkloosheid

In opdracht van stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam heeft Noorda en Co een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) uitgevoerd voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in deze

Lokale jeugdinventarisatie

Er bestaan veel misverstanden over jeugd die te maken hebben met onbegrip en de dynamiek die hun leven snel verandert. Een goede manier om het