MKBA van jeugdwerkloosheid

In opdracht van stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam heeft Noorda en Co een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) uitgevoerd voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in deze grootstedelijke wijk. Conclusie is dat deze opgave commercieel interessant is.
 
Met financiering via Social Impact Bonds investeren private partijen in arbeidstrajecten die jongeren aan het werk helpen. Voor elke jongere die met succes op de arbeidsmarkt terecht komt, betaalt de overheid de investering terug, plus rendement. Dat is mogelijk omdat de overheid jaarlijks veel meer geld kwijt is aan de maatschappelijke kosten van jeugdwerkloosheid, dan de investering die arbeidstoeleiding vraagt.
 
Lees hier meer in het onderzoeksrapport ‘De prijs van jeugdwerkloosheid’.