Programma’s voor arbeidstoeleiding

Initiatieven voor arbeidstoeleiding vormen een belangrijk aandeel in het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Inzet van effectieve methodieken en samenwerking tussen de variëteit aan voorzieningen voor jeugd zijn daarbij essentieel. Voor onderzoek verwijzen we naar rapporten.