Culturele identiteitsontwikkeling

Kennis van je culturele roots, weten wie je bent en een doordacht toekomstplan, zijn van grote betekenis voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren in het algemeen en jongeren uit minderheidsgroepen in het bijzonder. Het zijn onmisbare voorwaarden voor succesvolle burgerschapsvorming en maatschappelijke integratie van deze jongeren die nu nog onvoldoende meekomen in de moderne samenleving. 

 
Culturele identiteitsontwikkeling als opgave van jongerenwerk

In een vergelijkend onderzoek naar jongerenwerk in Amsterdam Zuidoost en Lewisham in Londen – twee grootstedelijke gebieden in Europa met een hoog percentage sociaaleconomisch kwetsbare bewoners met een Afrikaanse achtergrond – is gekeken naar wat goed werkt in de begeleiding van jeugd. Veelvoorkomende problemen bij deze jongeren zijn ervaringen met racisme, discriminatie en maatschappelijke uitsluiting en een daarmee samenhangend laag ambitieniveau. Een goede aanpak blijkt de jongeren in kwestie cultureel bewustzijn van hun verleden bij te brengen en daarmee de trots voor hun voorouders te vergroten. Dit versterkt hun weerbaarheid tegen alledaagse vooroordelen en hun ambitie op het gebied van scholing en arbeidsmarkt. Nodig is dan wel een jeugdbeleid dat de pedagogische waarde van cultureel bewustzijn voor maatschappelijke participatie onderkent en niet, zoals nu vaak het geval is, kiest voor een algemene, cultureel neutrale benadering waarbij voor cultureel specifieke opgaven geen plaats is. 
 
Met steun van het Europees Erasmus+ programma heeft welzijnsorganisatie Swazoom uit Amsterdam Zuidoost in coproductie met de Engelse jongerenwerkorganisatie Share, Think and Act uit Londen een gezamenlijk studieproject uitgevoerd naar het belang van cultureel bewustzijn bij jeugd voor jongerenwerk dat zich richt op jongeren met een Afrikaanse afkomst. Dit heeft plaatsgevonden gedurende het jaar 2016. Het verslag van de speurtocht naar deze thematiek op basis van literatuurstudie en kennismaking met de jongerenwerkpraktijk in beide steden, opgesteld door Noorda en Co, leest u hier.
 
ENGLISH
The English version of the report on the educational value of cultural awareness can be downloaded here.