Evaluatie tussenjaar programma’s voor jongeren met toekomst twijfels

Veel jongeren hebben na het afronden van hun middelbare schooltijd twijfels over hun vervolgstappen en nemen daarom een ‘tussenjaar’ om zich op hun toekomst te bezinnen. Gedurende hun opleiding in het voortgezet onderwijs lijken zij te weinig de kans te krijgen om te ontdekken wie zij zijn, waar hun kwaliteiten liggen en wat zij belangrijk vinden. Deze verkenningstocht is echter essentieel om uiteindelijk een doordachte (studie)keuze te maken en richting te geven aan hun eigen toekomst.

Noorda en Co deed onderzoek naar het programma van Breekjaar, dat jongeren ondersteuning biedt bij deze verkenningstocht. Onder begeleiding van coaches leren zij zichzelf beter kennen, ontdekken zij hun kwaliteiten en bouwen aan hun zelfvertrouwen. Doel is richting te vinden voor eigen toekomstplannen met keuzes voor studie en beroep.

Noorda en Co voerde een evaluatieonderzoek uit naar de methodiek en de opbrengsten voor deelnemende jongeren. In een boekpublicatie worden de uitkomsten beschreven van dit onderzoek, waarin deelnemende jongeren gedurende anderhalf jaar zijn gevolgd in hun ontwikkeling. Daarbij is bijzondere aandacht voor deelnemers uit sociaaleconomisch kwetsbare milieus. Voor hen zijn plaatsen beschikbaar gesteld om Breekjaar toegankelijk te maken voor alle jongeren, ongeacht inkomensniveau. Het onderzoek laat zien hoe Breekjaar van betekenis is voor jongeren die niet weten hoe zij hun toekomst moeten invullen, en welke resultaten dat oplevert voor hen en voor de maatschappij.

Door aandacht voor zowel theorie als praktijk biedt deze publicatie interessante stof tot nadenken voor een brede doelgroep van professionals die zich bezighouden met het voorbereiden van jeugd op een volwassen bestaan: docenten, jeugd hulpverleners, jongerenwerkers, beleidsmakers jeugdbeleid en jeugdonderzoekers.