Local Heroes - MDT in de Zaanstreek. Evaluatie naar effect en methodiek.

Dit rapport bevat de uitkomsten van een proces- en effectevaluatie van de proeftuin ‘Local Heroes –MDT in de Zaanstreek’ die in de periode 2019 – 2021 is uitgevoerd in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Dat is gebeurd in nauwe samenwerking tussen de gemeente Zaanstad, Wormerland en Oostzaan, en een brede groep partijen uit het onderwijs, zorg en welzijn, het bedrijfsleven, sport en cultuur, en de domeinen participatie en veiligheid.

In totaal hebben 141 jongeren verdeeld over 12 groepen deelgenomen aan dit intensieve integrale pedagogische programma. Doel is dat jongeren via groepstraining, individuele coaching en maatschappelijke inzet bijdragen aan hun omgeving en tegelijkertijd werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en oriëntatie op de toekomst. Het programma beoogt deelnemende jongeren daarmee te ondersteunen en te inspireren bij hun zoektocht naar hun toekomstige rol in de samenleving.

Gerelateerde berichten

Rapporten

Overzicht Rapporten

Dit is een overzicht van rapporten...