Verbindt jeugd, kennis en beleid

Noorda en Co is een onafhankelijk onderzoeksbureau gericht op maatschappelijke jeugdvraagstukken. Wij leveren betrouwbaar en kwalitatief hoogstaand onderzoek, training en advies aan gemeenten en maatschappelijke organisaties om hen te helpen bij het vernieuwen van hun jeugdbeleid en het verbeteren van de jeugdvoorzieningen.

Onze diensten

Van onderzoek tot praktijk

Onderzoek

Innovatie begint bij onderzoek. Onze onderzoeksactiviteiten zijn gericht op de ontwikkeling van praktische, innovatieve pedagogische oplossingen. We creëren jeugdprogramma’s, interventies en trainingen waarmee we de leefomgeving verbeteren, voor zowel jong als oud.

innovatie

Innovatie staat centraal in onze missie bij Noorda en Co. Al 15 jaar ondersteunen en adviseren we overheden en maatschappelijke organisaties bij het nemen van weloverwogen beleids- beslissingen die leiden tot betere resultaten in de sociale sector en daarmee een sterkere samenleving.

Scholing & Advies

Wij bieden onze kennis aan in de vorm van methodische handleidingen, bijscholingscursussen, trainingen en supervisie aan organisaties die kennis willen verwerven of betrokken zijn bij de invoering van een innovatie.

Werkwijze

Samen werken we aan innovatie, stap voor stap

Meedenken over de vraag

Op basis van een verkennend gesprek schrijven wij een onderzoeksvoorstel, waarin het vraagstuk en de methodische aanpak wordt beschreven.

Uitvoering van onderzoek

Als de kern van het vraagstuk helder is, gaan we direct aan de slag met veldonderzoek. Op zowel korte en langere termijn stellen we een daadkrachtige aanpak van lokale jeugdvraagstukken voor. 

Vertaling naar de praktijk

Indien gewenst werken we samen met lokale partners aan de realisatie van conclusies en aanbevelingen die een onderzoek oplevert.

Beschikbaar stellen expertise

De opgedane kennis stellen we beschikbaar voor een breder publiek in de vorm van publicaties, methodische handleidingen en scholing.

visie

Wij slaan een brug tussen beleid en praktijk waarbij jongeren een kans krijgen zich persoonlijk te ontwikkelen en betrokken te voelen bij de samenleving. 

Waarom Noorda en Co?

jongeren in beeld

Op jaarbasis voeren we gesprekken met een paar honderd jongeren, merendeels uit sociaaleconomisch kwetsbare buurten of plattelandsgebieden die moeite hebben om hun weg te vinden in de maatschappij. Met de juiste steun vinden zij eerder een plek in de samenleving.

Natasja (15). Op de vorige school had ze geen aansluiting bij leeftijds-genoten. Ze heeft haar tegenslagen gehad in het leven, maar met de juiste aanpak, boekt zij ongetwijfeld vooruitgang.

Dennis (18) De praktijkschool zit er nu op. Doorleren is niks voor hem, want hij krijgt hoofdpijn als hij zich te lang moet concentreren op een boek. Nu volgt hij een kortdurende training voor een baan als gastheer in horeca en hotels. Hij het liefst in de motorbranche aan de slag wil, maar daar is geen werk te vinden.

Samir (21). Op een bepaald punt in zijn leven moest hij kiezen: doorgaan op het verkeerde pad of voor de juiste weg. Hij koos voor het laatste. Sindsdien heeft hij zijn opleiding afgemaakt en gaat nu elke dag vrolijk naar zijn werk. Dagelijks heeft hij contact met de nieuwe generatie jeugd in zijn wijk en hij hoopt hen het goede voorbeeld te geven.

Neylan (15) was gestopt met haar school. Zij volgde de training 'Young Leaders' waar zij zij vaardigheden heeft opgedaan zoals jezelf voorstellen en een sollicitatiebrief schrijven. Ze is weer met een nieuwe opleiding begonnen en als zij deze heeft afgerond, hoopt ze ook een rolmodel te kunnen zijn voor andere jongeren.

praktijkexperimenten

YOUNG LEADERS​

Pedagogisch activeringsprogramma dat zich richt op de persoonlijke ontwikkeling en sociale vorming van jeugd die opgroeit in een kwetsbare omgeving. Het programma biedt jongeren de kans om hun talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen tot positieve rolmodellen die hun kwaliteiten inzetten in hun eleven en voor hun omgeving.

BUURTPEDAGODIEK

Op een aantal plekken in Nederland experimenteren we al jaren met een buurtpedagogische benadering van sociaal werk. Deze innovatieve praktijk wordt gevolgd door onderzoek naar methodiek en effecten. We zijn op zoek naar nieuwe praktijklocaties die mee willen doen. Interesse? Neem dan contact met ons op.

JONGERENWERK

We versterken de kracht van jongerenwerk door introductie van pedagogisch activerende programma’s, bijscholing van professionals en toerusten van preventief lokaal jeugdbeleid.

partners

maak een afspraak