Improvisatietheater Improbattle

60117271ddefa227751261c1_nicolas-lobos-KTfAuP8gtYM-unsplash

Een veelbelovende innovatieve interventie bij het resocialiseren van een overlastgevende jeugdgroep is improvisatietheater. Hierbij gaan jongeren in een serie workshops onder leiding van een trainer aan de slag met verschillende interactieve theaterwerkvormen waarbij improvisatie en humor centraal staan.

Een kleinschalige effectstudie naar deze interventiemethode wijst in alle voorlopigheid uit dat de expressieve ruimte die de methodiek aan risicojongeren biedt, in combinatie met spelregels voor communicatie, respect en acceptatie, op een natuurlijke wijze leidt tot constructieve groepsprocessen en rolpatronen. Jongeren ontwikkelen meer zelfvertrouwen en sociale vaardigheden en een negatief groepsklimaat kan worden omgebogen naar een open en positieve sfeer.

Dankzij de innovatieve en jeugdparticipatieve werkwijze waarin de gelijkwaardigheid van de door diversiteit gekenmerkte deelnemersgroep centraal staat, heeft Improbattle onlangs de Janusz Korczakprijs 2014 in ontvangst mogen nemen.

Download de rapportage van het effectonderzoek hier.