Buurtsport voor jeugd

YL_Amsterdam04

Het boek “Buurtsport voor jeugd’ is nu verkrijgbaar voor slechts € 15 bij Noorda en Co. Bestel via info@noordaenco.nl

Het boek ’Buurtsport voor jeugd. Goed voor sociale cohesie, school en werk’ gaat over de bijzondere waarde die buurtsport heeft voor opgroeiende jeugd in kwetsbare buurten. Verveling wordt verdreven, werkloze jongeren krijgen weer eigenwaarde en de wijken worden leefbaarder. Aan de orde komen wetenschappelijke inzichten, effecten en lessen uit de praktijk. In het middelpunt staat Sportscouts, een langlopend project in Amsterdam Nieuw-West dat sport en spel aanbiedt in buurten waar weinig te doen is voor de jeugd. Na een valse start worden werkloze jongeren gemotiveerd om iets goeds te doen voor kinderen en tieners uit hun eigen woonwijk. In ruil daarvoor krijgen zij een tweede kans op beroepsscholing en toeleiding naar de arbeidsmarkt. Onderzoek laat opmerkelijk positieve resultaten en effecten zien. Ruim tweederde van de werkloze jongeren behaalt een diploma of vindt een baan. Gepleit wordt daarom voor meer inzet van deze preventieve succesformule voor lokaal jeugdbeleid. Het boek is een aanrader voor iedereen die betrokken is bij lokaal jeugdbeleid: van wethouder en beleidsambtenaar tot vrijwilliger en professional in de jeugdzorg, de sport en bij de politie. De auteurs, Jaap Noorda en Marlijn van de Pol, zijn als onderzoeker en coördinator van 2004 tot en met 2011 betrokken geweest bij Sportscouts.