Neylan (19 jaar)

Neylan, een Turkse jongedame, doet mee aan een trainingstraject bij het jongerencentrum in haar buurt. Ze komt binnen en begroet de jongens die in de chillruimte hangen. Ze heeft veel aandacht besteed aan haar uiterlijk: haren gestijld, verzorgde make-up, acryl nagels en veel sieraden. Als je haar spreekt, merk je dat ze onzeker is. Ze zegt weinig vertrouwen in haar capaciteiten en het moeilijk te vinden om zichzelf te zijn, vooral in een groep. De ene keer overstemt zij dit door opzichtig aandacht te trekken van één van de jongens, de andere keer trekt zij zich terug en houdt zich op de vlakte.
Bij de start van het trainingstraject is Neylan net gestopt met haar opleiding. Op school had zij veel problemen en een nieuwe start lijkt ver buiten bereik. Bij een aantal opleidingen is zij geweigerd en ze heeft dan ook geen idee wat ze met haar toekomst aan moet. Deelname aan het trainingstraject blijkt enig houvast te bieden bij het bepalen van een focus voor haar toekomst, omdat het inzicht geeft in haar kwaliteiten. In het begin vond ze het eng om te presenteren. Met de trainer is toen besloten dat zij iedere week een stukje zou presenteren om hiermee te oefenen. Ze vond het spannend en moest telkens lachen, maar na een paar keer ging het haar makkelijker af. Uiteindelijk heeft ze voor een groep van ruim 30 mensen, waaronder afgevaardigden van de gemeente, een presentatie gehouden over haar ervaringen met het trainingstraject en de ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt. Zichtbaar trots nam zij het applaus na afloop in ontvangst.
Nu het traject is afgelopen, is Neylan weer gestart met een opleiding Zorg en Welzijn en heeft ze voor ogen welke richting zij graag op zou willen. De training blijkt hier een goede voorbereiding op te zijn geweest. Vaardigheden die op school van haar gevraagd worden bij het maken van opdrachten, heeft ze gedurende het trainingtraject al ontwikkeld. Zoals jezelf voorstellen en een sollicitatiebrief schrijven. Hierdoor heeft ze nu een voorsprong. Als zij haar opleiding helemaal heeft afgerond, hoopt ze ook een rolmodel te kunnen zijn voor andere jongeren.