Effectmeting jongerenwerk

De maatschappelijk druk op de welzijnssector om haar effectiviteit in beeld te brengen neemt steeds verder toe. Gezien de bestaande twijfels over de waarde van jongerenwerk, is er een wereld te winnen met empirisch bewijs. Naast onderzoek door universiteiten en hogescholen naar de werkwijze en effecten van jongerenwerk, wordt ook steeds vaker op lokaal niveau in beeld gebracht wat jongerenwerk oplevert voor jongeren uit de doelgroep en voor de maatschappij.

Dit kan eenvoudig met de softwaretool ‘Social Supporter’. Dit is een programma voor registratie en rapportage van de effectiviteit van jongerenwerk, ontwikkeld door Merkator en Noorda en Co. De tool biedt inzicht in de vooruitgang die deelnemers aan het jongerenwerk boeken, waaronder een positieve vrijetijdsbesteding, sociale vaardigheden, weerbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact op via info@noordaenco.nl.